ГОЛОВНА СТОРІНКА
ПРО УСКР
КЕРІВНІ ОРГАНИ
ЧЛЕНИ УСКР
НОВИНИ ТА ПОДІЇ
ФОТОАЛЬБОМИ
ВІДРОДЖЕННЯ КС В УКРАЇНІ
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ


9 червня 1994 року перші 20 кредитних спілок об'єдналися в Національну асоціацію кредитних спілок України - НАКСУ. За роки своєї діяльності НАКСУ, разом зі створеними нею інфраструктурними обслуговуючими організаціями, перетворилися в потужну систему кредитних спілок, яка окрім стандартних, притаманних всім іншим професійним організаціям функцій, успішно забезпечує в комплексі системну, організаційну та фінансову інтеграцію КС - членів НАКСУ. Станом на 1.01.2010 НАКСУ об’єднує 150 кредитних спілок (більше 20% спілок всього ринку). При чому доля спілок – членів НАКСУ серед всіх КС, що мають ліцензії на залучення депозитних вкладів складає більше третини. Національна Асоціація кредитних Спілок України є дійсним членом Всесвітньої Ради Кредитних Спілок - міжнародної організації яка об'єднує кредитні спілки всього світу.

докладніше >>>ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) працює задля забезпечення сталого розвитку та сприятливих умов діяльності кредитних спілок України через поєднання потенціалу місцевих асоціацій кредитних спілок та участь у побудові в Україні системи кредитної кооперації. Установчі збори Всеукраїнської асоціації кредитних спілок відбулися 7 листопада 2003 року. В ухваленій Урядом України у червні 2006 р. Концепції розвитку кредитної кооперації в Україні передбачено, що система кредитної кооперації України складатиметься з трьох рівнів. Кредитні спілки об'єднуються у місцеві асоціації, а місцеві асоціації можуть створити асоціацію третього - всеукраїнського - рівня. Така система є дуже ефективною, бо місцеві асоціації ближчі до своїх членів і краще розуміють їхні потреби, а центральна асоціація може підтримувати їх і представляти їхні інтереси на національному рівні, у відносинах з органами влади та іншими структурами, координувати роботу всієї системи, забезпечувати її послугами фахівців, які на обласному рівні надавати нерентабельно, а часом і просто неможливо.


докладніше >>>ЦЕНТРАЛЯ УКРАЇНСЬКИХ  КООПЕРАТИВ АМЕРИКИ (ЦУКА)


31 березня 1957 року кредитівки у США заснували централю для координації їхньої праці та допомоги у створенню нових українських кредитівок. Централя новоствореного Товариства Українських Кооператив (ТУК) була в Ню Йорку; головою обрано Івана Шепаровича, заступником Омеляна Плешкевича. 1966 р. Омелян Плешкевич перебрав головство, й осідок перенесено в Чікаґо.
1974 р. товариство переіменовано на Централю Українських Кооператив Америки (ЦУКА).

Сьогодні українські кредитівки у США об›єднують понад 105 тисяч членів, головно у стейтах Ню Йорк, Ню Джерзі, Пеннсилвейнія, Мічіґен, Огайо й Ілліной. У висліді консолідаційних процесів, кількість українсько-американських кредитівок у США зменшилася, натомість вони охоплюють щораз більший простір, як географічно, так і у капіталі й членстві. Сьогодні філії українських кредитівок поширені від Ню Йорку до Каліфорнії. Активи кредитівок – членів ЦУКА – перевищують 2.5 мільярди дол.

докладніше >>>УКРАЇНСЬКА КООПЕРАТИВНА  РАДА КАНАДИ (УКРК)


В Канаді перша кредитна спілка була створена Адольфом Дежарденом у вересні 1900 року. В часи стрімкого зростання канадської економіки, кооперативний рух ставав дедалі популярнішим. Справжнім батьком української кооперації в Канаді став Василь Топольницький (1893-1978). Колишній учасник українських визвольних змагань, випускник Вищої Торговельної Школи в Празі, прибув до Канади в 1927 році і тут за прикладом українського руху в Галичині повів успішну організаційну кооперативну працю у  Вінніпеґу та околиці.

У 1971 році створено Українську Кооперативну Раду Канади (УКРК).
Станом на 01.01.2010 року в Канаді діє 8 українських кредитних спілок з 24 філіями, що вказує на вимоги часу.
З жовтня 2009 року Головою УКРК обрана Ольга Шевель, Ольга Заверух-Свинтух є Почесним Головою Ради. Робота УКРК в основному  була спрямована на відродження, розвиток та зміцнення кредитного  руху  в Україні.

докладніше >>>

 РАДА УКРАЇНСЬКИХ  КООПЕРАТИВ АВСТРАЛІЇ (РУКА)


Зародження українського кооперативного руху в Австралії почалося в 1951 році у Сіднеї та Мельборні, в Аделайді 1964, Перті – 1978, а Брізбені – 1983. В 2008 році приблизно нараховувалося 37,000 українців в Австралії, які головним чином проживають в Мельборні та Сіднеї. На зїзді українських кредитівок Австралії 24-25 січня 1975 р. було рішено створити кооперативну централю Австралії – Раду Українських Кооператив Австралії (РУКА). В 1977 році РУКА стала членом Української Світової Кооперативної Ради. РУКА брала активну участь в Українських Світових Кооперативних З’їздах.

З плином часу зміни державних вимог і труднощі конкуренції фінансових установ призвели до того, що менші кооперативи не були спроможні впоратись самостійно і з’єднувались із більшими кооперативами.    
В1993 році було 8 кооператив, в 2004 - три, а після 29 листопада 2009р., коли “Карпати“ рішили об’єднатись із Австралійською кооперативою, залишилась єдина Українська кооператива в Австралії - це кооператива “Дністер“. Сьогодні “Дністер“ нараховує 7120 членів і має відділення в Джілонґу, що недалеко від Мельборну, в Перті та Аделайді.

 

докладніше >>>